Baanonderhoud

Maarten Heij en Piet van Gemert doen samen het onderhoud van de banen. Als de banen intensief worden bespeeld, dan slijten deze extra hard. Hun werk is dan de oneffenheden weghalen, zodat er geen plassen ontstaan na regenval.

In de winter kunnen de banen gewoon worden bespeeld. Echter na een vorstperiode wanneer de banen zijn ontdooid zijn deze te zacht en pas bespeelbaar na het walsen. Als er niet getennist kan worden, hangen ze de netten naar beneden.

Naast het onderhoud doen zij nog allerlei hand- en spandiensten op en rond de banen. Piet is ook nog baancommissaris en zorgt ervoor dat de leden zich aan de baanregels en het afhangsysteem houden.

De banen

Zoals aangegeven gebeurt het baanonderhoud door de leden zelf. Veel voorkomende werkzaamheden zijn: walsen, vegen, spuiten, tuinieren, netten en lijnen repareren, egaliseren, onderhoud diverse materialen en gereedschappen. Bij elkaar gaat het om een flinke hoeveelheid werk om de banen voor iedereen speelklaar te houden en het tennispark er schoon en verzorgd uit te laten zien.

Iedere eerste donderdagochtend van elke maand wordt er door een aantal leden baanonderhoud gepleegd aan en rond de banen. Ook iets voor u ? Meldt u dan aan, het is altijd gezellig.