Nieuws

Ingelaste ALV - 4 april

Op 4 april 19.30 uur, vindt er een ingelaste Algemene Leden Vergadering plaats, ter goedkeuring of afkeuring van het plan om twee padelbanen  te creëren op baan 7 van LTC de Schelde.

Deze stap is in een  vroeg stadium noodzakelijk omdat hier o.a. vanaf hangt of er een aanvraag bij de gemeente ingediend gaat worden.Daarnaast zal er dan ook uitgezocht moeten worden of er statutair een aanpassing plaats moet vinden.

Het bestuur is enkele maanden geleden benaderd met betrekking tot het vorenstaande en heeft hierover vergaderd en informatie verkregen. In het kort zullen wij u daarom wat informatie verstrekken met betrekking tot Padel, de kosten en de rol van LTC de Schelde hierin.

Wat is Padel?

Padel is een racketsport met veel kenmerken van squash en tennis. Deze combinatie staat garant voor snelle en spannende rally’s.

Padel is in Spanje en Zuid-Amerika razend populair en begint zich langzamerhand ook in Nederland te ontwikkelen. Je speelt het als dubbelteam op een veld dat is omgeven door een glazen wand en hekwerk.

Padel is in Spanje na voetbal de populairste sport en is in Nederland in opkomst.

Door het teruglopen van leden aantallen van de reguliere tennisverenigingen, ziet de KNLTB het Padel dan ook als een sport die de tennisverenigingen weer op de kaart kan zetten.

Onderzoek wijst uit dat Padel zowel tennissers als niet tennissers aantrekt. Tevens is in Spanje vastgesteld dat veel tennisclubs van de ondergang zijn gered door de aanleg van padelbanen.

Er zijn verspreid over Nederland al veel padelbanen te vinden en ook in Zeeland zijn enkele tennisverenigingen bezig met de ontwikkeling daarvan.

Voor Walcheren zou LTC de Schelde echter de eerste en voorlopig de enige vereniging zijn.

Hoeveel banen wil men op LTC de Schelde creëren?

Op baan 7 is met enig passen en meten ruimte voor 3(drie) padelbanen. In het voorstel worden in eerste instantie op baan 7 twee padelbanen gecreëerd , met daartussen ruimte om in de toekomst eventueel een derde baan aan te leggen.

De aanpassing die voor de aanleg nodig is, zijn de volgende:

Het toegangshek dient iets te worden verplaatst

Het huidige pad dient te worden verlegd door een aannemer en de coniferenhaag verwijderd.

Een kleine strook van de huidige parkeerplaats(het stoepje) wordt betrokken bij de padelbanen.

Financiën,

Uitgangspunt van het geheel is dat er minimale kosten worden gemaakt en dat er geen risico gelopen wordt door de vereniging.

De vereniging hoeft nagenoeg niets te investeren. Door een externe financier(een lid van de vereniging) wordt de aanleg en exploitatie volledig betaald.  Voor de exploitatie wordt hiervoor een aparte B.V. opgericht.

Er zal een symbolisch bedrag aan huur betaald worden door de bv aan Ltc de schelde

Wat zijn de (financiële) voordelen voor de vereniging.

In verband met ervaringen van andere verenigingen is de hoop dat dit nieuwe leden zal aantrekken.

Er worden dan ook drie soorten abonnementen aangeboden, te weten:

Lid van LTC de Schelde zoals dat nu het geval is. (alleen tennis)

Lid van LTC de Schelde, afdeling Padel  (alleen padel) ( lidmaatschapsgeld wordt doorgestort naar de B.V. Padel, ter dekking van de investering)

Een combinatie van beiden (Padel en tennis) waarbij het lidmaatschap van padel wordt gereduceerd en de inkomsten van LTC de Schelde gelijk blijven. Gedeelte Padel zie onder b.

Door het gereduceerde tarief voor padel bij een combinatie hopen we dan ook dat het ledental van de vereniging weer gaat stijgen.

Bovendien zullen er op de Padelbanen toernooien en competities gespeeld worden, waarbij de omzet van de kantine omhoog zal gaan.

De leden die lid worden van de afdeling Padel, zullen ook vallen onder de regelgeving van LTC de Schelde en dus ook kantinediensten moeten draaien of afkopen.

Extra werkzaamheden voor LTC de Schelde:

De extra werkzaamheden voor LTC de schelde bestaan uit het bijhouden en registreren van het leden bestand en het innen van de contributie van de Padelleden.

Er zal een aparte commissie komen die de padel afdeling vertegenwoordigd in het bestuur.

DE B.V. Padel is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het onderhoud van de Padelbanen.

Het bestuur van LTC de Schelde is dan ook van mening dat dit een uitstekend voorstel is, dat de vereniging weer vooruit kan helpen. Bovendien wordt baan 7 nauwelijks gebruikt, terwijl wij wel regelmatig onderhoud moeten uitvoeren.

Wij hopen u te zien op de Algemene Ledenvergadering om daar eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur

Frank Passchier, voorzitter.